Werkwijze:

Na een verzoek voor informatie neem ik zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een gratis kennismakingsgesprek bij u thuis of als dat niet mogelijk is door omstandigheden zoeken we een andere locatie.

We kunnen dan even kort kennismaken en de hulpvraag bespreken en kan ik u vertellen of ik u van dienst kan zijn. Mocht dit zo zijn dan zal er een afspraak gemaakt worden voor een intake gesprek bij u thuis.

Tijdens het intakegesprek verzamelen we samen alle papieren en gaan de papieren ordenen en opbergen om een goed overzicht te krijgen en dus inzicht krijgen waar nu de onbalans vandaan komt.

We gaan een overzicht maken van inkomsten, uitgaven, betalingsachterstanden en evt. schulden.
We kijken of u alle toeslagen heeft aangevraagd en of de bedragen nog kloppen.
We kijken of u alle voorzieningen heeft aangevraagd waar u eventueel ook recht op zou hebben.

Aan de hand van alle verzamelde gegevens:
Maak ik voor u een plan van aanpak voor de nieuwe situatie wat we samen bespreken.
Bekijken we stapsgewijs hoe u dit plan kunt uitvoeren en gaan we doelen stellen, waarbij u zelf de regie houdt en waarbij u zelf vanaf het begin stap voor stap de administratie weer oppakt en bijhoudt.

Tijdens het hele traject zal ik een aantal coachingsgesprekken met u voeren en kijken of er problemen zijn met het uitvoeren van het plan van aanpak in de nieuwe situatie en gaan we samen kijken naar oplossingen.

Als u weer de zelfstandig de financiële huishouding kan uitvoeren vindt er na 2 maanden nog een evaluatiegesprek plaats waar gekeken wordt of u nog vragen heeft en of er nog behoefte is aan meer begeleiding.

Ik kies voor een persoonlijke aanpak, omdat iedereen van origine anders is en ook iedere financiële situatie anders is. Hiermee bereiken we uiteindelijk het beste resultaat.

De kosten van het traject en de budgetcoachovereenkomst en de leveringsvoorwaarden zullen we tijdens het kennismakingsgesprek bespreken.

Voor mensen met een minimuminkomen is het lastig om de kosten te dragen voor een budgetcoach. Toch zijn er wel mogelijkheden. Als je betaald werk hebt vraag dan eens bij je werkgever na of het mogelijk is dat hij de kosten (gedeeltelijk) betaalt of voorschiet zodat jij je budget op orde kunt maken en/of kennis op kan doen over budgetteren. Heb je een uitkering vraag dan aan je klantmanager of je uitkeringsinstantie of zij jou willen ondersteunen om je budget op orde te krijgen via een budgetcoach. Of dat het mogelijk is om via een instantie een budgetcoach betaald te krijgen.
Mensen met een PGB kunnen dit eventueel betalen vanuit hun PGB.